ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักการเจ้าหน้าที่ ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02 541 2339 Fax.02 541 2350 - 51 หมายเลขภายใน 1179

การปรับระบบลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เอกสารแนบ