ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักการเจ้าหน้าที่ ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02 541 2339 Fax.02 541 2350 - 51 หมายเลขภายใน 1179

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชศาลยุติธรรมและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบ 1 ตุลาคม 2560

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชศาลยุติธรรมและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบ 1 ตุลาคม 2560


เอกสารแนบ