ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักการเจ้าหน้าที่ ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02 541 2339 Fax.02 541 2350 - 51 หมายเลขภายใน 1179 E-mail : op@coj.go.th

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 และประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม (ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ)
เอกสารแนบ