ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักการเจ้าหน้าที่ ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02 541 2339 Fax.02 541 2350 - 51 หมายเลขภายใน 1179 E-mail : op@coj.go.th

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงิน กบข. ทางอีเมล (e-Statement)

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงิน กบข. ทางอีเมล (e-Statement)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “การลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินทางอีเมล (e-Statement)” ซึ่งสมาชิกที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดทางอีเมล (e-Statement) สามารถลงทะเบียนได้ทาง • www.gpf.or.th • GPF Web Service • GPF Mobile Application ลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินทางอีเมล (e-Statement) ได้ที่ http://www.gpf.or.th/eStatement/Index.aspx