สำนักการเจ้าหน้าที่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักการเจ้าหน้าที่ ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02 541 2339 Fax.02 541 2350 - 51

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม‏
การเลื่อนระดับตำแหน่ง
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร
ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างและพนักงานราชการศาลยุติธรรม
เครื่องแบบและการแต่งกาย
การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว
การลา และการอนุญาตต่างๆ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
บำเหน็จบำนาญ
แบบฟอร์ม
การบริหารพนักงานราชการศาลยุติธรรม

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ